Terug

Stemmen in het Anne Frank Huis

None

20 november 2023 — Aanstaande woensdag 22 november 2023 zijn de landelijke verkiezingen. Het Anne Frank Huis is die dag een van de stemlocaties. Amsterdammers kunnen van 9.00 – 19.00 uur hun stem uitbrengen in de ontvangsthal en daarna gratis het museum bezoeken. Het Anne Frank Huis is een van de plekken die eraan herinnert wat er kan gebeuren als democratie en rechtsstaat verdwijnen.

‘Als Anne Frank Stichting vragen wij aandacht voor het grote belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie. Anne Frank werd geboren in een democratisch land, maar vier jaar later veranderde haar geboorteland in een dictatuur. Belangrijk is het besef dat de democratie kwetsbaar is en we onze democratische waarden moeten koesteren. Het kiesrecht is het fundament onder onze democratische rechtsstaat. We hopen op de verkiezingsdag heel veel Amsterdammers in het Anne Frank Huis te mogen verwelkomen.’

Lessen democratie

Na het uitbrengen van hun stem in de ontvangsthal kunnen Amsterdammers het museum bezoeken, de plek waar Anne Frank zat ondergedoken en haar dagboek schreef.

Momenteel is er de tijdelijke tentoonstelling De familie Frank in Frankfurt am Main, 1929-1933 te zien, die aan de hand van het verhaal van de familie Frank in Frankfurt de periode belicht waarin Duitsland van een democratisch land in een dictatuur verandert. Aanvullend op de tentoonstelling is een korte animatie te zien, waarin in een aantal ‘lessen’ wordt uitgelegd hoe je je teweer kunt stellen tegen de uitholling van de democratie en de opkomst van autoritair gedachtengoed.

Jongeren

De Anne Frank Stichting vindt het belangrijk dat met name jongeren gaan stemmen. Je stem kunnen uitbrengen en je mening kunnen geven zijn essentieel om mee te kunnen doen in een democratie. Onder het motto ‘Democratie werkt alleen als iedereen meedoet’ en hashtag #doemeecratie vragen wij hiervoor aandacht op onze sociale media.