Onderzoek naar rechts-extremisme

De Anne Frank Stichting onderzoekt ontwikkelingen en achtergronden van extreemrechtse organisaties en processen van radicalisering en deradicalisering van rechts-extremisten. Hieronder vind je zowel het meest recente onderzoek, als het archief van de afgelopen jaren.

Ons onderzoek naar rechts-extremisme

Rechts-extremisme is een verzamelterm voor politieke stromingen die de bevolking verdelen in eigen en vreemde groepen op basis van etniciteit. Vertegenwoordigers van deze stromingen willen daarnaast een meer autoritaire staatsvorm.

Actuele publicaties

Factsheet en Monitor

Factsheet Extreemrechts in Nederland - Januari-Juni 2023 (2023, pdf)

Monitor Extreemrechts in Nederland 2021 (2022, pdf)

Online rechtsextremisme

Een document dat inzicht geeft in actuele ontwikkelingen op het gebied van online rechtsextremisme:

Online Manifestaties Extreemrechts (2021, pdf)

Radicalisering

Een document dat inzicht biedt in paden van radicalisering. Op welke manieren kan extreemrechtse radicalisering plaatsvinden, in welke fases en wanneer kan er effectief worden ingegrepen en door wie?

Radicaliseringsprocessen (2021, pdf)

Andere vindplaatsen