Onderzoek naar racisme

Racisme is het maken van onderscheid op basis van ras, huidskleur, afstamming of nationale of etnische afkomst. De Anne Frank Stichting onderzoekt stelselmatig de hoeveelheid racisme in de Nederlandse samenleving. Daarnaast kijken we naar oorzaken en achtergronden om racisme te voorkomen.