School­bezoek

Educatief programma met museumbezoek

Breng met je klas een bezoek aan het Anne Frank Huis en combineer het met een Educatief programma. We hebben programma's voor het basisonderwijs, vmbo, havo, vwo, mbo en de pabo.

Programma voor basisonderwijs

Educatief programma in het Anne Frank Huis

Aan de hand van een tijdlijn bespreken we de Tweede Wereldoorlog en het leven van de familie Frank. Leerlingen worden geacht om actief deel te nemen aan het programma, door bijvoorbeeld aan de slag te gaan met persoonlijke verhalen van de personen in en om het Achterhuis. Na het educatieve programma bezoeken de leerlingen het museum.

Meer informatie en reserveren

Programma voor voortgezet onderwijs

Educatief programma in het Anne Frank Huis

Aan de hand van een tijdlijn bespreken we de Tweede Wereldoorlog en het leven van de familie Frank. Leerlingen worden geacht om actief deel te nemen aan het programma, door bijvoorbeeld aan de slag te gaan met historische bronnen. Het programma stemmen we af op het niveau en de leeftijd van de leerlingen. Na het educatieve programma bezoeken de leerlingen het museum.

Meer informatie en reserveren

Programma voor mbo 

Dit programma laat mbo-studenten stilstaan bij stereotypen, vooroordelen en discriminatie via hedendaagse en historische voorbeelden. Waarom was Hitler populair? Hoe beïnvloedde hij mensen, hoe wakkerde hij vooroordelen aan? En waarom hebben mensen eigenlijk vooroordelen? 

Meer informatie en reserveren

Programma voor pabo

Bezoek met pabo-studenten het Anne Frank Huis en volg een uitdagend educatief programma. De studenten maken een rondgang door het museum en krijgen uitleg over de didactische uitgangspunten die de Anne Frank Stichting hanteert.

Meer informatie en reserveren