FAQ Anne Frank videodagboek

Veelgestelde vragen met onze antwoorden

Maak kennis met alle acteurs van het Anne Frank videodagboek

1. Een videodagboek van Anne Frank. Wat moet ik mij hierbij voorstellen?   

De serie Anne Frank videodagboek vertelt hoe Anne Franks leven in het Achterhuis is geweest. Inhoudelijk is het een weergave van een aantal dagboekbrieven die Anne Frank geschreven heeft tussen maart en augustus 1944. Alleen de vorm is anders: Anne schrijft niet, maar filmt.

Stel je voor dat Anne Frank op 12 juni 1942 voor haar verjaardag geen dagboek, maar een videocamera krijgt. In plaats van het schrijven van dagboekbrieven, maakt ze video-opnames. De camera wordt haar dagboek. Ze lucht haar hart voor de camera, heeft het over haar onzekerheden, boosheden, verlangens, verliefdheid, angsten en hoop. Ze heeft het over de wereld waarin ze leeft, bezet Nederland, de anti-Joodse maatregelen, de onderduik. Ze filmt het Achterhuis, de medeonderduikers en helpers.

2. Hoe is het Anne Frank videodagboek tot stand gekomen? 

Every Media, Frank de Horde en Tim Vloothuis, hebben het concept van het Anne Frank videodagboek bedacht en zij hebben de serie geproduceerd. Natascha van Weezel en Wies Fest zijn verantwoordelijk voor het scenario en Hanna van Niekerk voor de regie. De Anne Frank Stichting heeft het Anne Frank videodagboek inhoudelijk mede mogelijk gemaakt. Medewerkers hebben de scripts gelezen en historisch getoetst, hebben meegewerkt aan de reconstructie van het Achterhuis en waren aanwezig bij de opnames.

3. Waar wordt het Anne Frank videodagboek gepubliceerd, en wanneer? 

Het Anne Frank videodagboek wordt gepubliceerd op het YouTube-account van de Anne Frank Stichting: youtube.com/annefrank. De eerste twee afleveringen publiceren wij op 30 maart 2020. Per week verschijnen de afleveringen op vaste dagen en tijdstippen: maandag en donderdag om 16.00 uur (CET). De serie bestaat uit 15 afleveringen, de laatste aflevering (epiloog) wordt op 4 mei 2020 gepubliceerd.

De afleveringen variëren in lengte c.q. duur; +/- 5-10 minuten. Het Anne Frank videodagboek is in meer dan 60 landen te zien.

4. Waarom een videodagboek op YouTube?

Het Anne Frank videodagboek is een nieuwe, aansprekende manier om jonge mensen met het levensverhaal van Anne Frank te bereiken.   

De Anne Frank Stichting wil het levensverhaal van Anne Frank met zoveel mogelijk, vooral jonge mensen delen. Jongeren brengen veel tijd op sociale media kanalen door, waar zij hun informatie vandaan halen. Sociale media vormen een belangrijk kanaal om jongeren te bereiken.

5. Waarom is er gekozen voor YouTube?

De primaire doelgroep voor deze serie is jongeren en zij brengen veel tijd op de sociale media door. Van de grote sociale mediaplatforms die jongeren gebruiken (zoals Facebook, Instagram, Snapchat) is YouTube het grootste en meest geschikte platform voor videoseries.

6. Zijn de sociale media de juiste kanalen om een onderwerp als Anne Frank en de Jodenvervolging te behandelen?

In 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. De huidige generatie staat letterlijk en figuurlijk verder weg van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging. Er zijn nog maar weinig overlevenden van de kampen die hun persoonlijke verhaal kunnen vertellen. Het is dan ook de vraag hoe de herinnering aan de Holocaust levend gehouden kan houden. De sociale media, waar jongeren veelvuldig gebruik van maken, kunnen daarbij helpen. Via het Anne Frank videodagboek kunnen jongeren wereldwijd op een voor hen toegankelijke en aansprekende manier kennis maken met het levensverhaal van Anne Frank, in de context van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging. 

7. Wat is het concept achter het videodagboek?

Anne Frank hield een dagboek bij en herschreef haar dagboek voor publicatie na de oorlog. Haar vader bracht haar wens postuum in vervulling. In 1947 verscheen Annes dagboek getiteld Het Achterhuis. Met haar dagboekbrieven verhaalt Anne op persoonlijke en indringende wijze haar leven in onderduik.

In 2020, ruim 70 jaar later, richt Anne zich met het videodagboek rechtstreeks tot de kijker. Annes dagboek is haar videocamera; haar dagboekbrieven zijn haar dagboekvideo’s; haar lezerspubliek is haar kijkerspubliek. De benadering komt overeen: Anne die je rechtstreeks aanspreekt en je in haar wereld en gedachtegoed meeneemt. Eén op één, persoonlijk en indringend. Een vorm die past bij deze tijd, bij jongeren die niet snel een boek lezen maar wel op sociale media video’s bekijken.

8. Waarom dit concept, waarin Anne Frank filmt in plaats van schrijft?

De kracht van het dagboek is dat Anne je rechtstreeks aanspreekt en een persoonlijk en indringend kijkje in haar leven geeft. Dichterbij Anne kun je niet komen. Echter, jongeren lezen steeds minder en voor veel van hen is het lezen van het dagboek van Anne Frank een stap te ver. Met het Anne Frank videodagboek willen we deze groep op eenzelfde persoonlijke en indringende manier bereiken. De videocamera neemt de plaats van het dagboek in, de benadering komt overeen: Anne die je rechtstreeks aanspreekt en je in haar wereld en gedachtegoed meeneemt.

9. De Anne Frank Stichting presenteert het verhaal van Anne Frank op een relevante en historisch betrouwbare wijze. Hoe verantwoorden jullie het gebruik van een videocamera, die in die tijd niet eens bestond? 

De Anne Frank Stichting vindt het belangrijk de herinnering aan Anne Frank en de Jodenvervolging levend te houden bij de huidige generatie. De keuze om het Anne Frank videodagboek te publiceren, waarin het dagboek vervangen is door een videocamera, is een doelbewuste keuze.

In 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. In de 75 jaar nadien is de wereld veranderd, en zeker ook het leven van jongeren. Jongeren lezen steeds minder, en kijken massaal video’s op YouTube. Het Anne Frank videodagboek is een nieuwe en aansprekende manier om jonge mensen met het levensverhaal van Anne Frank te bereiken. 

De serie wordt educatief ingebed. Op onze sociale mediakanalen en via onze educatieve programma’s geven we duiding en informatie over het dagboek van Anne Frank en de onderduikplek.

10. Hoe wordt de serie educatief ingebed?

Bij zeven van de vijftien afleveringen van het Anne Frank videodagboek zijn educatieve afleveringen gemaakt. De educatieve afleveringen geven inhoudelijke uitleg en verdieping op wat er in de videodagboeken te zien is. De presentator in de educatieve aflevering gaat op zoek naar de kernvragen van het videodagboek, zoals: Waarom is nou juist het dagboek van Anne Frank zo bekend geworden?’ of ‘Waar begint het met uitsluiten van mensen?’. Er wordt achtergrondinformatie gegeven a.d.h.v. historische bronnen waaronder Annes dagboek. Iedere educatieve aflevering sluit af met een denkvraag. Deze denkvraag legt de link naar het heden: de leefwereld van de leerlingen vandaag de dag.

11. Waarom zijn er educatieve afleveringen gemaakt?

Om leerlingen te laten zien dat het Anne Frank videodagboek gebaseerd is op échte dagboekaantekeningen van Anne Frank en om meer duiding en historische context te geven. Er zijn veel historische bronnen te zien. Een VO docent kan na het kijken van de serie en de 7 educatieve afleveringen verder doorpraten over de denkvragen in de klas. Daarnaast is er lesmateriaal en zijn er verwerkingsopdrachten te vinden op annefrank.org/videodagboek. Voor het basisonderwijs is er het kijkboekje waar leerlingen vragen in kunnen beantwoorden over de videodagboekserie en de educatieve afleveringen.

12. Wat beoogt de Anne Frank Stichting met het videodagboek?

De Anne Frank Stichting wil met de publicatie van het videodagboek het levensverhaal en betekenis van Anne Frank op een voor jongeren toegankelijke en aansprekende manier onder de aandacht brengen. Daar hoort bij dat zij Anne in de context kunnen plaatsen van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging. En dat zij weten dat Anne een dagboek schreef en herschreef.  We zullen het Anne Frank videodagboek educatief inbedden, op YouTube en onze andere online en offline kanalen. We hopen dat het videodagboek jongeren stimuleert om Annes dagboek zelf te lezen. 

13. Er bestaan al veel films over Anne Frank. In welk opzicht is deze serie vernieuwend / een aanvulling daarop?

Anders dan bestaande films over Anne Frank, vaak gespeeld door oudere actrices en met perspectief van buitenaf, nodigt de jonge actrice Luna met haar camera uit om op een directe manier verbinding te maken met het meisje Anne. De kracht van het videodagboek is, net als Annes dagboek zelf, de persoonlijke, één op één benadering.

14. Weet de doelgroep straks nog wel dat Anne Frank een dagboek heeft geschreven? 

Het videodagboek is geen vervanging van Anne Franks dagboek. De communicatie rondom het videodagboek zal via de sociale mediakanalen van de Anne Frank Stichting plaatsvinden. Hier wordt context geboden en de link gemaakt naar een meisje dat echt bestaan heeft, moest onderduiken omdat zij Joods was en een dagboek schreef, dat zij wilde uitgeven. We hopen dat het videodagboek jongeren stimuleert om Annes dagboek zelf te lezen.

Ook op andere manieren presenteert de Anne Frank Stichting Anne Franks dagboek, haar literaire talent en haar ambities om schrijfster te worden:

  • in het museum, waar Anne Franks originele dagboeken permanent worden getoond;
  • op de website en sociale mediakanalen;
  • middels publicaties, waaronder recent de publicatie ‘Liebe Kitty’;
  • middels reizende tentoonstellingen, waaronder ‘Lezen en schrijven met Anne Frank’;
  • in educatieve producten en programma’s.

15. Hoe waarheidsgetrouw is het Anne Frank videodagboek?

Het Anne Frank videodagboek is gebaseerd op Annes dagboeken. De basis voor iedere aflevering zijn dagboekbrieven die Anne tussen maart en augustus 1944 geschreven heeft. Alle gebeurtenissen in de serie komen overeen met gebeurtenissen die Anne in het dagboek beschrijft. Omdat in de serie gebruik wordt gemaakt van flashbacks, zijn de afleveringen niet allemaal een-op-een bewerkingen van een bepaalde dagboekbrief.

16. Wat is de meerwaarde van dit videodagboek?

Jongeren lezen steeds minder en voor veel van hen is het lezen van het dagboek van Anne Frank een brug te ver. Die jongeren bekijken wel filmpjes op kanalen als YouTube. We hopen dat veel jongeren door het Anne Frank videodagboek geraakt worden en dat zij leren over Anne Frank levensverhaal en nadenken over antisemitisme en discriminatie vandaag de dag. Ook hopen we dat het videodagboek jongeren stimuleert om Annes dagboek zelf te lezen.

17. Mensen vergelijken Anne Franks onderduik met de situatie nu, de angst en isolatie vanwege het coronavirus. Kan deze vergelijking?

Eigen ervaringen zijn vaak het startpunt voor het kunnen begrijpen van anderen. Als je, zoals in de huidige situatie, sterk beperkt bent in je bewegingsvrijheid zet dat aan het denken over mensen die in vergelijkbare omstandigheden gedwongen werden. Dat betekent natuurlijk niet dat de achtergronden en context van toen en nu vergelijkbaar zijn. Anne Frank moest onderduiken enkel en alleen omdat zij Joods was; haar vervolging, onderduik en uiteindelijke dood was het gevolg van opzettelijk menselijk handelen. Maar je zult het dagboek van Anne Frank wel met andere ogen lezen en je zult passages uit haar dagboek beter begrijpen.