Is het erg om vooroordelen te hebben?

Verhalen die worden doorverteld zijn vaak de basis van vooroordelen. Misschien heb je iets gezien of gehoord over een bepaalde groep. Misschien heb je iets meegemaakt. Of heb je allerlei verhalen opgepikt uit sociale media. Hierdoor kun je vooroordelen krijgen over allerlei groepen.

We kunnen met één persoon uit een bepaalde groep mensen een vervelende ervaring hebben en op basis daarvan er een vooroordeel op na houden over die hele groep. En over alle individuele mensen van die groep. Zolang dat alleen in je hoofd gebeurt, is er nog niet veel aan de hand. 

Vooroordelen zijn ideeën en meningen die je in je hoofd hebt ontwikkeld over bepaalde groepen, zoals mannen en vrouwen, en mensen met een andere huidskleur of religie. Zolang je die vooroordelen niet uitspreekt en zolang je er niet naar handelt, zal niemand er veel van merken.    

Maar veel mensen zijn zich vaak niet goed bewust van hun vooroordelen. Of ze vinden dat ze alles moeten kunnen zeggen. Als je je laat leiden door je meningen, en je ideeën niet op feiten baseert of nooit bijstelt, kunnen vooroordelen heel vervelend worden.

Heb jij wel eens een vooroordeel gehoord over jezelf of over een groep waar je bij hoort of bij wilt horen? Dan weet je dat kwetsende en beledigende opmerkingen keihard kunnen aankomen.