Wanneer worden vooroordelen echt gevaarlijk?

Vooroordelen zijn meestal negatief. Ze kunnen veel invloed hebben op hoe we ons gedragen tegenover bepaalde mensen. En welke verwachtingen we van ze hebben. Dit kan heel gevaarlijk zijn.

Vooroordelen kunnen gevaarlijk worden als ze op grote schaal worden verspreid. Via media als kranten, tv en radio bijvoorbeeld. Of via sociale media. Als er telkens weer negatieve dingen worden gezegd over een bepaalde groep, dan is het oppassen geblazen. Helemaal als er niet genoeg tegenin wordt gegaan. Dan kunnen steeds meer mensen erin gaan geloven. 

Negatieve vooroordelen die op grote schaal in een samenleving voorkomen, kunnen ervoor zorgen dat er spanningen tussen groepen ontstaan. Of dat groepen mensen op basis van bijvoorbeeld afkomst, huidskleur of religie worden achtergesteld of ongelijk behandeld. We noemen dat discriminatie. 

Als leden van een bepaalde groep --meestal een minderheid-- vaak te horen krijgen dat ze er niet bij horen, dan wordt het moeilijk voor die groep om een positief zelfbeeld te houden. Er is een kans dat een aantal van hen zich van de samenleving gaat afkeren.

De geschiedenis heeft geleerd wat er kan gebeuren als vooroordelen ‘van hogerhand’ worden verspreid. Als politici er stemmen mee proberen te winnen bijvoorbeeld. Of als een overheid maatregelen gaat nemen tegen een bepaalde groep op basis van vooroordelen. Dan worden mensen buitengesloten en vervolgd. En dan zijn vooroordelen echt levensgevaarlijk.