Organisatie jaarverslag 2017

Financiën

Jaarverslag 2017

De Anne Frank Stichting ontvangt geen structurele overheidssubsidie voor het museum en is voor haar inkomsten grotendeels afhankelijk van het museumbezoek.

Voor de financiering van grote museale vernieuwingen en educatieve projecten in binnen- en buitenland is de Stichting aangewezen op fondsen, donateurs en subsidiënten als de Europese Unie en de Nederlandse overheid.

Projectondersteuning

  • Het BPD Cultuurfonds doet een bijdrage aan de nieuwe dagboekzaal en de innovatieve dagboekvitrines van € 50.000.
  • Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen doet, als eigenaar van de geschriften van Anne Frank, eveneens een bijdrage aan de nieuwe dagboekvitrines.
  • Het Mondriaanfonds financiert de nieuwe publiekspresentatie in het museum van de geschriften van Anne Frank en ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe veiligheidsprocedures als gevolg van de museale vernieuwing.
  • De Duitse Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft steunt de ontwikkeling van de Europese online learning tool over racisme, antisemitisme en de discriminatie van Roma en Sinti, Moslims en LHBT'ers.
  • Ook de Europese Commissie steunt door haar Erasmus+ programma de ontwikkeling van de online learning tool voor docenten om racisme, antisemitisme en andere vormen van discriminatie in de klas bespreekbaar te maken.
  • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt de ontwikkeling van educatieve projecten in Nederland. Daarnaast maakt VWS het mogelijk dat een vertegenwoordiger van de Anne Frank Stichting deelneemt in de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

BankGiro Loterij

Sinds 2007 is de Anne Frank Stichting beneficiënt van de BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland. De Stichting ontvangt jaarlijks een vast bedrag van € 200.000. In 2017 ontvangen we een extra € 33,728 met dank aan de BGL-deelnemers die aangeven dat zij voor de Anne Frank Stichting willen meespelen.

In 2017 start de vernieuwing van het museum, met dank aan de eerdere extra bijdrage van € 910.000 van de BankGiro Loterij.