Wat we doen

De activiteiten van de Anne Frank Stichting

Met Annes levensverhaal als basis ontwikkelen we educatieve programma’s en publicaties. We beheren de collectie en stellen het onderduikpand open voor publiek. We willen zo jongeren bewustmaken van de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie en het belang van vrijheid, gelijke rechten.

Missie Anne Frank Stichting

De Anne Frank Stichting is een onafhankelijke organisatie die de plek beheert waar Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog was ondergedoken en waar zij haar dagboek schreef. De stichting brengt haar levensverhaal en haar werk wereldwijd onder de aandacht, mede ter bezinning op de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie en het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie.

Lees meer over hoe we invulling geven aan onze missie in ons jaarverslag.

Bekijk het Jaarverslag 2022

Strategische doelen 

De strategische doelen van de Anne Frank Stichting zijn een afgeleide van de missie die in de kern uit 2 hoofdtaken bestaat: publieksvoorlichting en educatie. Deze taken zijn onderling nauw met elkaar verbonden.

Lees meer over onze doelen en hoofdtaken

Het Anne Frank Huis

Het Anne Frank huis is een museum met een verhaal. Bezoekers beleven dit verhaal aan de hand van citaten, foto's, filmpjes en originele voorwerpen. Zoals de boekenkast, de plaatjes in Annes kamer en de dagboeken. De sfeer in het museum is authentiek en ingetogen.

Het behoud en openstellen van het onderduikpand is een van de belangrijke doelstellingen van de Anne Frank Stichting.

Collectie en onderzoek

Het Achterhuis en de dagboeken van Anne Frank zijn de belangrijkste onderdelen van de Anne Frank Collectie. Daarnaast maken veel andere bijzondere stukken deel uit van de collectie, waaronder brieven, foto's en objecten van de familie Frank, de andere onderduikers en de helpers. De Anne Frank Stichting beheert deze collectie en doet historisch onderzoek. 

Lees meer over collectie en onderzoek

Educatie

De Anne Frank Stichting ontwikkelt educatieve programma's en producten met Anne Franks levensverhaal als basis. Dit materiaal inspireert jongeren over de hele wereld en sluit aan bij hun belevingswereld. 

In het leven van Anne Frank spelen antisemitisme, vooroordelen, ongelijke behandeling en het ontnemen van burgerrechten een allesoverheersende rol. De Anne Frank Stichting maakt deze thema's bespreekbaar, met als doel jongeren bewust te maken van deze thema's om zo hun houding en blik op de wereld te veranderen.

Anne Frank Youth Network

Jaarlijks nodigen we jongeren, tussen de 16 en 20 jaar, uit om zich actief in te zetten tegen vooroordelen en discriminatie. Zij kunnen lid worden van ons Jongerenteam en maken dan ook deel uit van ons internationale Anne Frank Youth Network.

Docenten en andere professionals

Docenten krijgen in de klas regelmatig te maken met onderwerpen als discriminatie, vooroordelen en stereotiepe denkbeelden. En hoe behandel je onderwerpen als de Holocaust en de Jodenvervolging in de klas? Duizenden docenten in binnen- en buitenland krijgen in onze bijeenkomsten, trainingen en workshops suggesties aangedragen hoe hiermee om te gaan.

Daarnaast geven we trainingen aan andere professionals die met deze thema's in aanraking komen, bijvoorbeeld aan de politie en voetbalclubs.

Lees meer over onze educatieve activiteiten

Wereldwijde activiteiten

De Anne Frank Stichting is actief in meer dan 70 landen om het verhaal van Anne Frank te vertellen. We maken reizende tentoonstellingen en doen educatieve projecten met partners. 

Wereldkaart
Lees meer over onze wereldwijde educatieve activiteiten