Wie we zijn

De Anne Frank Stichting stelt zich voor

Bij de Anne Frank Stichting werken ongeveer honderd medewerkers. We ontvangen onze bezoekers in het museum, beheren de collectie, maken educatief materiaal of doen onderzoek naar de geschiedenis van Anne Frank.

Bekijk het organigram van de Anne Frank Stichting:

Vacatures

Ook werken bij de Anne Frank Stichting? We zoeken regelmatig nieuwe collega's.

Bekijk onze vacatures

Inclusie en diversiteit

De Anne Frank Stichting onderschrijft de Code Culturele Diversiteit. Vanuit de statutaire doelstelling van de Anne Frank Stichting en de geschiedenis die de Stichting representeert, zijn diversiteit en inclusie wezenlijke waarden. We streven daarom via ons wervingsbeleid naar een diverse samenstelling van het personeel.

Bestuur en organisatie

De Anne Frank Stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur geeft richtlijnen voor goed, verantwoord en transparant bestuur van en door culturele instellingen en richtlijnen voor toezicht daarop. De code heeft betrekking op de Nederlandse gesubsidieerde culturele instellingen. Hier vindt u een nadere toelichting op de wijze waarop de Anne Frank Stichting aan de acht principes van de Governance Code Cultuur voldoet.

Governance Code Cultuur

Het museum wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel, waarbij de directie verantwoordelijk is voor het bestuur van de Anne Frank Stichting. De directie wordt benoemd door de raad van toezicht. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en staat haar met raad terzijde. 

Directie Anne Frank Stichting

De directie is verantwoordelijk voor het bestuur van de Anne Frank Stichting. Sinds 2011 is Ronald Leopold algemeen directeur, Mireille Pondman is sinds november 2022 zakelijk directeur.

Lees meer over de directie

Geschiedenis in het hier en nu

Wat leren wij van de geschiedenis? Het is de kernvraag waar Otto Frank zich na de oorlog mee bezig heeft gehouden en waar wij ons als organisatie ook nu op richten. Lees het artikel van Ronald Leopold over de missie van de Anne Frank Stichting.

Lees het artikel

Toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie. 

Lees meer over onze raad van toezicht

Partners van de Anne Frank Stichting

In Groot-Brittannië, Duitsland, de Verenigde Staten, Oostenrijk en Argentinië werkt de Anne Frank Stichting samen met vaste partnerorganisaties. In veel andere landen werkt de Anne Frank Stichting samen met verwante organisaties. Zij helpen de Stichting met het vertellen van het levensverhaal van Anne Frank. 

Bekijk onze partnerorganisaties

Financiering Anne Frank Stichting

De Anne Frank Stichting ontvangt geen structurele overheidssubsidie voor het museum en is voor haar inkomsten afhankelijk van het museumbezoek. Voor de financiering van grote museale vernieuwingen en educatieve projecten is de Stichting aangewezen op steun van fondsen, donateurs en subsidies van de Europese Unie en de Nederlandse overheid.

Lees meer over de organisatie en de financiën in het Jaarverslag 2023

Sinds 2006 ontvangt de Anne Frank Stichting een jaarlijkse bijdrage van de VriendenLoterij.

Lees meer over de bijdrage van de VriendenLoterij

ANBI

De Anne Frank Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij hoeven geen belasting te betalen over giften. Een ontvangen gift staat dus volledig tot onze beschikking. En giften aan een ANBI zijn vaak aftrekbaar voor de schenker.